Stedumerweg 28   9919 TE Loppersum  0596-551214  info@eikemaheert.nl

Tuinders op Eikemaheert

Van Groninger grond  voor Groninger mond Wij zijn Roby en Charlie. Sinds april wonen we met veel plezier samen met Piet en Angela op de Eikemaheert. Onze wens om een kleinschalige tuinderij te beginnen heeft ons naar deze plek gebracht. We hebben beiden een achtergrond in de kunst en cultuur. Hier misten we echter een praktische benadering die we wel in de kleinschalige landbouw vinden. Dit jaar studeerden we af aan de Warmonderhof, de biologisch-dynamische landbouw opleiding in Dronten die Angela ook heeft gevolgd. Hier maakten we kennis met hoe de landbouw, evenals kunst, verhalende en verbindende kwaliteiten heeft. Waarbij de boerderij als sociale plek dient waar wordt gewerkt, maar waar ook mensen samenkomen en ruimte is voor culturele activiteiten.

Wekelijks verse groenten

We vinden dat smaakvolle groente, gezond en voedzaam, lokaal beschikbaar moet zijn. Daar zetten we ons voor in. Samen verantwoordelijkheid dragen voor voedselzekerheid in de buurt Piet en Angela hebben een ruime hectare beschikbaar gesteld. Hier willen we vanaf het voorjaar van 2024 groenten telen voor de directe afzet in de vorm van wekelijkse groentepakketten waar je je op kan abonneren. In dit gemeenschapsgedragen landbouwsysteem nemen producent en consument (boer en burger) beiden verantwoordelijkheid voor een duurzame voedselvoorziening. In de praktijk houdt het in dat consumenten of oogstdeelnemers zich voor een langere tijd verbinden aan een boer door vooraf te betalen. Zij eten wekelijks verse groenten en steunen lokaal en kleinschalig geproduceerd voedsel. Doordat consumenten vooraf betalen, heeft de boer een zeker inkomen en voldoende middelen om te investeren in teeltbenodigdheden, zoals plantgoed en zaden. De oogstdeelnemers en boeren vormen een gemeenschap die samen de lusten en baten delen. Zo zorgt de consument voor de boer en de boer voor de consument; samen zorgen zij voor een gezond voedselsysteem.

In volle voorbereiding

Op het moment is het perceel ingezaaid met een gras-klaver en luzernemengsel ter voorbereiding van de teelt van volgend jaar en wordt deze aan de westkant omgeven door een (nu nog kleine) windsingel die Piet afgelopen januari heeft geplant. Ook willen we de aanliggende sloot en gracht verder uitgraven, om meer regenwater te kunnen opvangen waar we in droge periodes als deze gebruik van kunnen maken. Deze zomer bouwen we een tunnelkas en zijn we druk bezig met de zoektocht naar (tweedehands) machines en werktuigen. Als je het leuk vindt op de hoogte te worden gehouden, vragen hebt, een groentepakket wilt, of mee wilt doen, kan je mailen naar groente@eikemaheert.nl