Stedumerweg 28   9919 TE Loppersum  0596-551214  info@eikemaheert.nl

Fruitroute Fivelboezem

Visit Wadden heeft op maandag 17 oktober 2022 op Eikemaheert de Culinaire Waddenweken geopend en een fietsroute langs fruittelers op het Hogeland gelanceerd. De route start bij Eikemaheert en gaat via Borg Ewsum, Waddenaardbeiden (Rottum), de menkemaborg (Uithuizen, De Eemstuin (Uithuizermeeden, Goudgewas (Rodeschool) , de Luingahof in Bierum en de Olle Bongerd in Wirdum. Ontdek hoe hier appels, peren, pruimen en bessen groeien, op de mooiste plekken: Fietsroute Fruitteelt voormalige Fivelboezem